top of page
Uredska oprema lektora i autora - priručnici, knjige, računalo, mačka

Znanstveni i stručni autorski radovi posvećeni su jezikoslovnim temama, točnije tekstnoj lingvistici, analizi diskursa, suvremenoj komunikaciji, leksikologiji i leksikografiji, te povijesnoumjetničkim i muzeološkim temama, kao što su zaštita spomenika, muzeji, muzejska građa i dokumentacija te preventivna zaštita.

Znanstveni radovi

> Gazdić-Alerić, Tamara; Vranešević, Dunja. 2015. Koncept i struktura elipse u suvremenome jeziku (različite eliptične strukture u novinskim tekstovima u hrvatskome jeziku). XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup: Zbornik radova. Ur. Blažetin, Stjepan. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj. Pečuh. 213–229.

> Gazdić-Alerić, Tamara; Vranešević, Dunja; Pešić-Ilijaš, Tatjana. 2015. Ispitivanje razvoja leksičke kompetencije osnovnoškolskih učenika na primjeru poznavanja frazema. Dječji jezik i kultura: Zbornik radova Konferencije Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Istraživanje paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Ur. Cvikić, Lidija i dr. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 156–169.

> Jurić, Zlatko; Vranešević, Dunja. 2011. Zaštita kulturne baštine u putnim izvješćima Ivana Kukuljevića Sakcinskoga. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 35. 23–39.

> Petrović, Bernardina; Gazdić-Alerić, Tamara; Vranešević, Dunja. 2013. Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve): Zbornik radova sa simpozija Obdobja 32. Ur. Žele, Andreja. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko. Ljubljana. 299–305.

> Petrović, Bernardina; Vranešević, Dunja. 2014. Glagolske natuknice u prvim četirima izdanjima (¹1951., ²1958., ³1962., ⁴1966.) Rječnika stranih riječi Bratoljuba Klaića. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2. 435–452.

> Petrović, Bernardina; Vranešević, Dunja. 2015. Kvantitativna raščlamba Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić. „Šegrt Hlapić“ od čudnovatog do čudesnog. Ur. Majhut, Berislav; Narančić Kovač, Smiljana; Lovrić Kralj, Sanja. Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod – Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti. Zagreb. 251–267.

> Vranešević, Dunja. 2012. Horoskop kao tekstna vrsta. Tekstom o tekstu: Zbornik studentskih radova s kolegija „Tekstna lingvistika“. Ur. Petrović, Bernardina. FF Press. Zagreb. 95–108.

> Vranešević, Dunja. 2018. Što dodaci prehrani poručuju vašemu zdravlju (tekstne značajke dodataka prehrani). Tabula 15: Zbornik radova s 1. Međunarodnoga znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta (u povodu 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli). Ur. Martinović, Blaženka; Mikulaco, Daniel. Sveučilište Jurja Dobrile. Pula. 248–265.

Stručni radovi

> Brković, Jasmina; Vranešević, Dunja. 2013. Virtualni muzej Dotrščina. Informatica Museologica 43/1–4 (2012.). 97–100.

> Vranešević, Dunja. 2012. Zavičajni muzej Ozalj – stanje zaštite i preventivne zaštite muzejske građe i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje. Elaborat. Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb.

> Vranešević, Dunja. 2013. Gradski muzej Jastrebarsko – stanje zaštite i preventivne zaštite muzejske građe i mišljenje o idejnome rješenju adaptacije zgrade muzeja s osvrtom na stanje zgrade žitnice. Elaborat. Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb.

> Vranešević, Dunja. 2016. Fenomen zbirki vjerskih zajednica u Hrvatskoj: Registar muzeja, zbirki i riznica u vlasništvu vjerskih zajednica Muzejskoga dokumentacijskog centra. Informatica Museologica 45/46 (2014./2015.). 176–190.

> Vranešević, Dunja. 2017. Međunarodni muzej novina u Aachenu ­– promicatelj slobode i etičnosti medija. Vijesti iz svijeta muzeja 38 (6. lipnja 2017.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-6-6-2017/ (pristupljeno 6. lipnja 2017.).

> Vranešević, Dunja. 2017. Amsterdam – živi izlošci nude rješenja za budućnost planeta. Vijesti iz svijeta muzeja 46 (26. rujna 2017.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-26-9-2017/ (pristupljeno 26. rujna 2017.).

> Vranešević, Dunja. 2018. Kairo – otvara se najveći muzej posvećen jednoj civilizaciji. Vijesti iz svijeta muzeja 68 (31. srpnja 2018.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-31-7-2018/#Egipat (pristupljeno 16. rujna 2018.).

> Vranešević, Dunja. 2018. Banksyjeva stalna izložba u Amsterdamu – ulična umjetnost „u okvirima“. Vijesti iz svijeta muzeja 69 (14. kolovoza 2018.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-14-8-2018/#Banksy (pristupljeno 16. rujna 2018.).

> Vranešević, Dunja. 2018. Britanski muzej – skrivene priče muzejskih predmeta o subverziji i protestu. Vijesti iz svijeta muzeja 71 (11. rujna 2018.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://www.mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/#Subverzija (pristupljeno 16. rujna 2018.).

> Vranešević, Dunja; Bučar, Denis. 2018. Muzej V&A – prva velika izložba o ulozi videoigara u našem doživljaju kulture i društva. Vijesti iz svijeta muzeja 73 (9. listopada 2018.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb.

http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-9-10-2018/#V&Agames (pristupljeno 11. listopada 2018.).

> Vranešević, Dunja. 2018. MDC-ova predavanja – život i rad muzeja u obnovi. Vijesti iz svijeta muzeja 76 (20. studenoga 2018.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-20-11-2018/#Prag (pristupljeno 25. studenoga 2018.).

> Vranešević, Dunja. 2018. Vašingtonska deklaracija – 20 godina poslije. Vijesti iz svijeta muzeja 77 (4. prosinca 2018.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-4-12-2018/#Deklaracija (pristupljeno 7. prosinca 2018.).

> Vranešević, Dunja. 2019. Rotterdam – prva otvorena čuvaonica u svijetu sa slobodnim pristupom cijeloj građi. Vijesti iz svijeta muzeja 79 (2. siječnja 2019.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-2-1-2019/#Rotterdam (pristupljeno 5. siječnja 2019.).

> Vranešević, Dunja. 2019. Beč – mikrosvijet zaboravljenih muzejskih predmeta Wesa Andersona. Vijesti iz svijeta muzeja 82 (12. veljače 2019.). Muzejski dokumentacijski centar. Zagreb. http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-12-2-2019/#khm (pristupljeno 14. veljače 2019.).

Posteri

> Povijest povijesno-umjetničkih izdanja u Hrvatskoj, poster za 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Zagreb, 2010.

> Novo ruho kapele sv. Petra u Gotalovcu, poster za 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Zagreb, 2010.

bottom of page