top of page
Lektura je korisna svima, čak i uličnim umjetnicima

Uže specijalnosti u uređivanju tekstova obuhvaćaju tematska područja iz humanističkih i društvenih znanosti, jezikoslovlja, muzeologije i muzejske struke, kulture, povijesti umjetnosti, zaštite spomenika, turizma, strojarstva, zaštite okoliša, ekonomije, menadžmenta, stomatologije.

Izbor publikacija

Muzejske publikacije

> Muzeologija 55ur. Maja Kocijan i Žarka Vujić, MDC, 2018.

Muzeologija 54ur. Maja Kocijan i Željka Miklošević, MDC, 2018.

 

MUVI 07: muzeji – video – film, programska knjižica, ur. Lada Dražin-Trbuljak, MDC, 2018.

37. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, katalog za Interliber, ur. Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC, 2018.

Muzeologija 53ur. Višnja Zgaga, MDC, 2017.

 

36. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, katalog za Interliber, ur. Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC, 2017.

Muzeologija 52 (Željka Miklošević, Muzejska izložba i stvaranje značenja), ur. Višnja Zgaga, MDC, 2016.

Publikacije za osobe s invaliditetom – nakladnički izazov za muzeje, muzejski priručnik, ur. Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC, 2016.

35. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, katalog za Interliber, ur. Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC, 2016.

Višnja Zgaga, Dar ljepote, duha i nade, stručni članak, Informatica Museologica 45/46, str. 82–88, MDC, 2016.

34. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, katalog za Interliber, ur. Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC, 2015.

Glazba u muzeju / Muzeji glazbe, zbornik sažetaka s međunarodnoga simpozija, MDC, 2013.

31. izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, katalog za Interliber, ur. Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC, 2012.

Filologija

> Tekstom o tekstu: Zbornik studentskih radova s kolegija "Tekstna lingvistika", ur. Bernardina Petrović, FF Press, 2012.

Beletristika

> Branka Erdelji-Štivić, Starenje za početnike, Beletra, 2019. (korektura)

> Dalibor Talajić, Most ponad burne rijeke, 2. izdanje, Beletra, 2019. (korektura)

> Mirela Španjol Marković, Drugi peron, četvrti kolosijek, Beletra, 2018. (korektura)

Elizabeth Suzana Kozina, Blokiraj se sama: Zapisi jedne fejserice, Beletra, 2018.

Poslovni priručnici

Gradovi za jednakost: ostvarivanje načela jednakosti na lokalnoj razini, ur. Heidi Eterović, Hrvatski pravni centar, 2019.

Boris Vukić, Osnivači, nasljednici, menadžeri, Beletra, 2019. (korektura)

Kristina Ercegović, Najjači si kad si svoj: Ljudska strana biznisa, Beletra, 2018.

Tehnički priručnici

> Dobra praksa pri ugradnji i servisiranju jednostavnih klimatizacijskih uređaja, ur. Snježana Iličić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2015.

> Rad jednostrukih razdvojenih klimatizacijskih uređaja s ugljikovodicima kao radnim tvarima, ur. Snježana Iličić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2015.

> Ronny Balmer, Komprimirani zrak i njegova upotreba, SMC Industrijska automatika d.o.o., 2015.

Duhovna literatura

> Olivier Clément, Nova filokalija, Ćirilometodska knjižara, 2017.

Izbor ostalih vrsta radova

Tiskani materijali

> stalni postav riznice župne crkve Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije u Kaštel-Štafiliću, Conservum d.o.o., 2012. (legende na izložbi)

> Povijest povijesno-umjetničkih izdanja u Hrvatskoj, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2010. (poster za 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti)

Novo ruho kapele sv. Petra u Gotalovcu, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2010. (poster za 3. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti)

Aplikacije

> Expecting.app (članci na hrvatskome jeziku)

Application for pregnancy

Mrežne stranice i baze

> Lele Doula: Podrška za tebe, mama (mrežna stranica)

> Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru (mrežna stranica na hrvatskome jeziku)

Jesmo li stigli s Marsa (mrežni dnevnik, članci objavljeni od 4. kolovoza 2017.)

Personalni arhiv zaslužnih muzealaca Muzejskoga dokumentacijskog centra (mrežni arhiv)

> Ljekarnik.hr (mrežna trgovina)

Web for pregnancy and mothers

Izbor klijenata i suradnika

Klijenti
Klijenti i suradnici su nam međunarodne organizacije, državne ustanove, muzeji, fakulteti, izdavači, privatne tvrtke, studenti i pojedinci!

Javne ustanove i privatne tvrtke

Muzejski dokumentacijski centar

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske

UNIDO  Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj

> Hrvatski pravni centar

Profil Knjiga d.o.o.

> Beletra j.d.o.o.

Ćirilometodska knjižara d.o.o.

SMC Industrijska automatika d.o.o.

Colas Hrvatska d.d.

Conservum d.o.o.

Revikrog d.o.o.

OVB Allfinanz Croatia d.o.o.

Zdrav osmijeh d.o.o.

Enoto usluge d.o.o.

> Macedonia-Export

> RODA – Roditelji u akciji

Krilatica, obrt za edukaciju i savjetovanje, vl. Jasmina Brković

bottom of page