top of page
Savršena lektura - iz naslonjača!

Želite li kvalitetnu uslugu iza koje stoji profesionalac? Stalo vam je do savjesno, vješto i temeljito obavljenoga posla? Riješite se brige odabirom usluge koju tražite i prepustite posao u ruke stručnjaka.

Usluge

Vrh

Uređivanje teksta

Uređivanje

Uređivanje obuhvaća nekoliko pojedinačnih usluga s različitim stupnjem zahvata u tekstu, a odnosi se na sve poslove stručnoga oblikovanja cjelovitoga sadržaja i strukture teksta, njegova usklađivanja s normama hrvatskoga standardnog jezika, provođenja pravilnoga citiranja i oblikovanja bibliografskih jedinica, a sve u skladu s vrstom i namjenom publikacije odnosno mrežne stranice na kojoj će tekst biti objavljen.

KOREKTURA

prva i osnovna razina

uređivanja teksta

— podrazumijeva pronalaženje i ispravljanje slučajnih ili tehničkih pogrešaka nastalih prvotno u tiskarskome slogu, odnosno danas u prijelomu teksta (poput tipfelera, veličine i vrste slova, rastavljanja riječi na kraju retka i sl.)

LEKTURA

druga i najraširenija razina uređivanja teksta

— odnosi se na sveobuhvatno ispravljanje jezičnih pogrešaka i stilsko uređivanje cjelokupnoga teksta: uklanjanje gramatičkih i pravopisnih, ali i sadržajnih pogrešaka, usklađivanje nazivlja

sa standardnojezičnom normom, primjenu dosljednosti u citiranju i navođenju literature i dr.

REDAKTURA

treća i najzahtjevnija razina

uređivanja teksta

— uz lektorske zahvate uključuje 

detaljnu pripremu rukopisa za objavljivanje, dotjerivanje teksta u skladu sa stilom publikacije u kojoj će biti objavljen i provjeru 

vjerodostojnosti iznesenih ideja te pravilnoga prenošenja izvora u navodima radi izbjegavanja plagiranja tuđih promišljanja

Tri su razine uređivanja teksta:

Više o razlikama između razina uređivanja pročitajte u tekstu Koja je razlika između lekture, korekture i redakture

Usluge uređivanja primjenjuju se na sve oblike tekstova:

> sva tiskana i elektronička izdanja: knjige, zbirke, zbornike, časopise, novine, priručnike…

> stručne i znanstvene radove u časopisima i drugim tiskovinama

> seminarske, završne, diplomske, magistarske, specijalističke i doktorske radove

> tekstove na internetu, mrežne stranice, mrežne dnevnike, baze podataka, prezentacije

> rukopise, prijepise, službene prijevode, dokumente, dopise, izvješća i priloge

> reklamne materijale, kataloge, postere, letke, pozivnice, legende

> televizijske i radijske emisije, filmske podnapise i dr.

Primjere uređenih publikacija i ostalih vrsta tekstova pogledajte među radovima.

Gdje god se pojavljuje tekst, u pisanome ili u govorenom obliku, podložan je jezičnim pogreškama svojega autora koje primatelja mogu odvući od stvarne poruke i zamagliti namjenu teksta!

Autorsko pisanje

Pisanje

Autorsko pisanje usluga je kojom se pruža stvaranje novih tekstova na dogovorenu temu ili pomoć u njihovu nastanku. Za razliku od uređivanja teksta kod pisanja ne postoji predložak, nego se proizvodi potpuno novi tekst iz postojećih bilješki ili zamisli onoga tko ga traži. Ono može uključivati sve oblike tekstova od popunjavanja reklamnoga i informativnog sadržaja na vašim mrežnim stranicama do pomaganja u nastanku vaših stručnih, ali i beletrističkih publikacija.

Pisanje u širemu smislu obuhvaća i ostale vrste rada s pisanim tekstom, poput prenošenja postojećih tekstova iz jednoga medija u drugi (primjerice iz rukopisa ili zvučnoga zapisa u elektronički oblik ili iz anketnih upitnika u baze podataka i dr.). 

Usluge pisanja tako uključuju sljedeće poslove:

> pisanje autorskih tekstova i sadržaja na mrežnim stranicama

> upisivanje podataka u baze podataka

> stručnu pomoć u pisanju biografija, memoara, eseja, prezentacija i ostalih vrsta tekstova

> stručnu pomoć u pripremi diplomskih, magistarskih, seminarskih i drugih radova i sl.

Popis objavljenih autorskih radova pogledajte ovdje

Pomozite nam da mi pomognemo vama. Odaberite kategoriju usluge za koju smatrate da odgovara vašim potrebama i podijelite s nama pojedinosti. Veselimo se vašemu javljanju!

LEKTURA

Želim ispraviti sve jezične pogreške i urediti tekst u skladu s gramatičkim i pravopisnim

pravilima.

KOREKTURA

Tekst je već prošao lekturu ili je dovoljno dobro uređen. Treba mi još jedna provjera prijeloma prije tiska da uklonim zaostale pogreške.

REDAKTURA

Muči me stil teksta. Trebam opsežnije zahvate: sveobuhvatno oblikovanje, stilsko dotjerivanje te provjeru navoda i literature.

PISANJE

Želim objaviti zanimljive autorske tekstove na svojoj stranici.

Imam ideju za svoj tekst, ali ne znam kako je prenijeti na papir.

bottom of page